Referenskunder

Wapnö Mejeri
Kylservice har vi tillsammans med Wapnö Mejeri haft möjligheten att bygga upp ett nytt kylsystem för kylning av mjölk direkt från korna till mejeriet.

  

Vi har även varit med och byggt upp deras värmeåtervinningssystem, där all spillvärme från deras kylanläggningar för uppvärmning av slottet och kostallet, återvinns.

För Wapnö Gårdshotell har vi tagit fram en ny lösning tillsammans med Mitsubishi Electric, som innebär att vi nu kan kyla och värma respektive rum från återvinningssystemet.
Hemsida

Östras Bröd
För Östras Bröd, ansvarar vi för kyl- och frysproduktion till deras produktion och tillverkning av bröd, som går utdagligen till butiker i södra Sverige.
Hemsida

Skoogs Åkeri 
När det gäller Skoogs Åkeri ansvarade Kylservice för installation av nytt kyl- och fryslager för hantering av livsmedel.
Hemsida

Laxbutiken
För Laxbutiken installerade vi för installation av Mitsubishi Citymulti för komfortkyla i deras lokaler. Vi har även installerat deras kyl- och frysanläggningar i Heberg & Kungsbacka. Läs mer: Falkenberg  Kungsbacka

ADIB Industribyggen
Kylservice är leverantör av komfortkyla till några av ADIB Industribyggens fastigheter.
Hemsida