Tjänster

Alla våra tekniker har personcertifikat enligt EU-Förordning 303/2008 och SFS 2007:846 av högsta klassen (Kategori 1). Det innbär att vi är ett företag som får arbeta med alla förekommande arbeten inom branschen.

  • Montering av kyl och värmepumpsanläggningar
  • Installationer av luftkonditionering (från villa till offentliga kontor/fastigheter)
  • Årsrapportering och periodisk läcksökning
  • Processkyla samt butik och näringsliv
  • Serviceavtal

Till våra fasta kunder (avtalskunder) erbjuder vi 24 timmars jourservice. Vi tar ut en jouravgift vid varje tillfälle och minimumdebiteringen är 2 timmar.

Årsrapporter

När det gäller Årsrapporter, hjälper vi till att hålla er anläggning i ett gott och lagligt skick genom att göra periodiserade kontroller enligt de kravs som ställs.

Brukaren till ett eller flera kylaggregat med en mängd på 10 kg köldmedium eller mer av typ HCFC/ HFC, skall årligen till den lokala miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, lämna in en rapport över fullgjord årskontroll. Vid årsskiftet 2014/2015, kommer anläggningar med köldmedium av typ R22, att förbjudas. Har ni anläggning med R22, kan vi hjälpa er att ta fram förslag. En kontroll får endast utföras av ett Incert-certifierat kylföretag

För mer information gå in på Naturvårdsverkets hemsida och på Incerts hemsida.