Arbetsområden

Arbetsområden

Projektering & Projektledning

Vi utför projektering och deltar som projektledare från början till slut.

Butiker

Nyinstallation

Lager och exponering kyl och frys

Vi har lång erfarenhet och kunskap för behovsanpassade kyl- & frysinstallationer. Stort fokus på anläggningar med alternativa köldmedia typ CO2.

Butikslokal, värme och komfortkyla

Vi hjälper er att ta fram lösningar för att optimera era lokaler för bästa möjliga komfort gällande kyla och värme samt ventilation.

Ombyggnation

Konvertering köldmedie

Här tar vi fram olika förslag som passar ert system beroende på vilka medier som finns idag, och vilka som ersättnings medier passar för befintligt system.

Alternativt tittar man på en framtidslösning för att anpassa mot framtida krav för behov och respektive system

Utbyggnation

Vi kan tillsammans med er ta fram lösningar för ombyggnad samt utbyggnader av befintliga alternativt nya system som är anpassaden för era behov.

Med allt från förslag till dimensioner till energikrav för optimala system med krav på driftoptimering.

Livsmedelsindustri

Processkyla

Vi utför skräddasydda lösningar som små system med väteskekylaggregat till större anläggningar med absorptionskyla. Innefattar konstruktioner med rör- och installationsutrustning anpassade till era behov.

Kyl/Frys lager

Vi bygger och konstruerar kyl- och frysrum med anpassade köldmedia efter era behov och förutsättningar.

Hotell / Restaurang

Uppvärmning

Vi tar fram lösningar för era behov vad det gäller uppvärmning oberoende av storlek. Vi har referensobjekt där vi kan visa redan befintliga lösningar som finns i bruk.

Komfortkyla

Vi hjälper er att ta fram lösningar för att optimera era lokaler för bästa möjliga komfort gällande kyla och värme samt ventilation.

Kyl och frys installationer kök

Vi har lång erfarenhet och kunskap för behovsanpassade kyl- & frysinstallationer. Stort fokus på anläggningar med alternativa köldmedia.

Industri

Uppvärmning

Vi tar fram lösningar för era behov vad det gäller uppvärmning oberoende av storlek. Vi har referensobjekt där vi kan visa redan befintliga lösningar som finns i bruk.

Vi arbetar med att ta fram förslag där vi använder oss av värmeåtervinning från er produktion.

Komfortkyla

Vi hjälper er att ta fram lösningar för att optimera era lokaler för bästa möjliga komfort gällande kyla och värme samt ventilation. Vi arbetar med att hitta lösningar där vi sänker era energikostnader genom att återvinna befintlig energi.

Vi har erfarenhet att arbeta med system där vi använder oss av Frikyla.

Processkyla

Vi utför skräddasydda lösningar som små system med väteskekylaggregat till större anläggningar med absorptionskyla. Innefattar konstruktioner med rör- och installationsutrustning anpassade till era behov.

Energioptimering

Vid en genomgång av er anläggningsstatus tar vi fram lösningar där det oftast leder till stora energibesparingar för er verksamhet. Genom att välja rätt och anpassade komponenter får anläggningen en bra prestanda till en lägre driftkostnad.

Fastighet

Uppvärmning

Vi tar fram lösningar för era behov vad det gäller uppvärmning oberoende av storlek. Vi har referensobjekt där vi kan visa redan befintliga lösningar som finns i bruk.

Komfortkyla

Vi hjälper er att ta fram lösningar för att optimera era lokaler för bästa möjliga komfort gällande kyla och värme samt ventilation. Vi arbetar med att hitta lösningar där vi sänker era energikostnader genom att återvinna befintlig energi.

Vi har erfarenhet att arbeta med system där vi använder oss av Frikyla.

Energioptimering

Inom fastighetsbranschen är valet av rätt värmepumpar avgörande för vilken energi- och driftkostnad anläggningen får. Vårt mål är behovsanpassade lösningar som gynnar kunden med fokus på rätt värmefunktion till lägsta möjliga driftkostnad.