Service

Serviceavtal med förebyggande underhåll och kontroller

Periodiserade kontroller och löpande underhåll enligt lagkrav. Vi utför anpassade lösningar efter era behov.

Automatiska larm med uppföljning

Till kunder med serviceavtal erbjuder vi anpassade lösningar med larm & övervakning med uppföljning.

Lagstadgade periodiserade kontroller

Vi utför periodiserade kontroller enligt gällande lagkrav (endast till kunder med serviceavtal). SFS 2016:128

Felsökning & avhjälpande av fel

Efter utförd felsökning tar vi fram ett kundanpassat åtgärdsförslag för er anläggning.