Service

Förebyggande underhåll

Service abonnemang

Vi hjälper dig med underhållet av din enhet. Detta gör att enheten får en avsevärt längre livslängd.

Underhållet är även viktigt för att få ut optimal nytta av enheten.

Avhjälpande underhåll

Vi hjälper våra kunder med felsökning och felavhjälpning.

Vi felsöker din enhet för att lokalisera problemet/felet och ser till att åtgärda detta så ni har en fungerande enhet.